Avgifter Jämjö Goif

Jämjö GoIF är en förening som ska vara till för alla.

Våra avgifter för att bedriva en aktiv verksamhet och för att vårda och sköta vår egen anläggning är förhållandevis humana.

Medlemsavgift från och med 2017

Enskild medlem: 500:-

Familj: 700:-

BankGiro Medlemsavgifter: 5175-1238

Lagavgift

Lagavgiften är något unikt för Jämjö GoIF. Många föreningar väljer att kalla det träningsavgift. I Jämjö GoIF är det just vad det är, en lagavgift som solidariskt ska betalas av både senior- och ungdomsspelare.

Bakgrunden till lagavgiften är den pressade ekonomiska verklighet som även nått idrotten och Jämjö GoIF är inget undantag.

Lagavgiften i Jämjö GoIF är en avgift utöver medlemsavgiften som går direkt till laget, utan undantag.

Lagavgiften är solidarisk och alla ska betala och den betalas direkt till ansvarig ledare för laget. Det faller på varje enskild ledare att få in den årliga lagavgiften.

Avgiften är maximerad till 200 kronor per familj. Familj som exempelvis har två barn i olika lag betalar i fallet 100 kronor till respektive lag.

För avgiften försöker Jämjö GoIF på ungdomssidan erbjuda en meningsfull fritidssysselsättning, social fostran och fotbollsutbildning genom engagerade och ideellt arbetande ledare.

Avgiften betalas in till respektive ledare i början av varje säsong.

Hur lagen får in lagavgiften avgörs internt inom laget. Antingen kontant betalning till lagkassan eller så jobbar laget in totalsumman genom olika aktiviteter.

Vi hoppas på förståelse för avgiften och önskar att vi tillsammans ser de möjligheter som bjuds att lagvis kunna påverka eventuella ekonomiska satsningar.

Det går säkert att hitta nackdelar med avgiften, men vi tycker fördelarna överväger.

Låt oss förklara:

Hela avgiften går oavkortat till materialinköp som gagnar det egna laget.

I Jämjö GoIF har varje ungdomslag eget ekonomiskt ansvar för inköp av material som exempelvis bollar, koner, västar, målvaktshandskar, sjukvårdsmaterial och så vidare.

Det ansvaret har slagit väl ut och det är numera en helt annan medvetenhet bland ledare och ungdomar om värdet av att vårda det egna materialet.

De pengar som blir över varje år disponeras fritt enligt lagets egna önskemål, pengarna kan exempelvis sparas till en cupresa kommande år eller en resa, eller en avslutningsmiddag med laget.

Lag som tycker sig ha välbeställt på materialsidan kan från år till år bestämma om avgiften ska vara mindre eller ingen alls beroende på materialsituationen eller på vilka ambitioner, som barn, ledare och föräldrar tillsammans har för laget.

Huvudföreningen Jämjö GoIF tar precis som tidigare ekonomiskt ansvar för serieanmälan, utbildningskostnader för ledare, en anmälningsavgift per cup och år för varje lag i Jämjö GoIF, inköp och kompletteringar av eventuella matchställ och lokalhyra för träning inomhus.

Nystartade ungdomslag får ett antal bollar och annat eventuellt material som behövs för att kunna starta upp verksamheten första året.

Jämjö GoiF som förening tjänar på lagavgiften genom att sektionernas budget minskas. Vi tjänar alla på lagavgiften genom att kostnadsmedvetenheten blir större bland barn, ledare och föräldrar. Och föräldrar vet att varje krona hamnar i ”rätt” ficka.

Vi tjänar också på lagavgiften genom att Jämjö GoIF:s ledare kan lägga större fokus på kärnverksamheten: fostra och utbilda enligt Jämjö GoIF:s policy.

I övrigt hoppas vi driva verksamheten via bidrag, medlemsavgift – och lagavgift.

One comment on “Avgifter Jämjö Goif
  1. Bengt Grönblad skriver:

    Bli medlem betala din avgift viktigt för föreningen.