Ungdomssektionsstyrelsen 2016

Ordförande

Semona Dahlman Nilsson
usektionjamjogoif@gmail.com

Vice Ordförande

Daniel Hjertqvist

Ledamöter

Eva-Lotta Malmsten
Linda Hallberg
Marcus Liljegren
Helen Svensson