Ungdomspolicy

Föreningens allmänna policy

Verka för utveckling av vårt samhälle.

Aktivt deltaga för att motverka användandet av droger.

Verka för att upprätthålla hög etik och moral i alla våra relationer.

Aktivt motarbeta rasism, mobbing, skadegörelse och våld samt förhindra utslagning.

Verka för att genom en bred ungdomsverksamhet fostra egna spelare som allt efterhand skall slussas in i vår förenings representationslag och utgöra grundstommen i detsamma.

Varje ny ledare i föreningen skall introduceras i föreningens verksamhet, policy, ekonomi och dess sociala roll.

Föreningens ungdomspolicy

Verka för att skapa intresse och lust till spel för de yngsta med en lekfull ledarinställning.
att lära ut förutsättningarna för fotbollsspelet.

Verka för en stor bredd och därifrån  skapa  ett stort urval för framtida seniorsatsningar.

Verka för att utveckla egna ungdomar  till  föreningens seniorlag.

Verka för utveckling av ungdomar till olika funktioner i föreningen.

Verka för klubbkänsla där man är stolt över Jämjö och agerar på och bredvid planen som god representant för Jämjö GoIF.

Verka för att talangfulla ungdomar i vårt närområde ser Jämjö GoIF som ett naturligt klubbval.

Verka för att övergripande och åldersanpassade mål tas fram.

Verka för att vi deltar med ungdomslag i varje åldersgrupp.

Medverka vid uppgörandet av årsbudgeten.

Stimulera intresset för flick- och damfotboll.

Medverka till att ge alla ungdomar en god social fostran med en trivsam och givande ungdomstid i vår förening.

Sträva efter att deltaga Cupspel i och utanför distriktet och landet med beaktande av föreningens ekonomiska läge och budgeterad verksamhet.

 

 Ungdomsfotbollens organisation i föreningen

Ungdomssektionen har en ordinarie ledamot i föreningens huvudstyrelse.

Ungdomssektionens uppgifter

Ansvarar för att  policyn för ungdomsfotboll som föreningen antagit efterlevs av alla lag.

Ansvarar för att domaransvarig utses.

Ansvarar för att sopstationen är bemannad ojämna veckor.

Ansvarar för att all föreningsviktig information delges samtliga ledare och i förekommande fall även ungdomslagens föräldrar.

Medverkar tillsammans med kassören vid uppgörandet av före-ningens budget

Ledamöterna i ungdomsstyrelsen el. dyl. ska ha genomgått någon administrativ kurs