Go If You Can

Jämjö Go If You Can

Ungdomssektionen i Jämjö GoIF påbörjade hösten 2012 ett folkhälsoprojekt med hjälp av bidrag från Karlskrona Kommun, syftet var att förbättra folkhälsan hos föräldrar och andra anhöriga som har barn som spelar fotboll i Jämjö GoIF.
Ambitionen var att uppmuntra föräldrar och andra anhöriga till fysisk aktivitet och socialt umgänge vid en tidpunkt då man som förälder och annan anhörig annars är passiv åskådare till barnens aktivitet. Inom projektet genomfördes också tre föreläsningar med hälsosam kost som tema. Utvärdering av projektet gjordes den sista mars 2013 och resultatet var att 25 unika individer hade under en sexmånaders period utfört 292 tillfälle med fysiska aktiviteter i samband med barnens fotbollsträningar.

Nu är det alltså dags att dra igång igen, barnen har börjat träna regelbundet efter sommaruppehållet och vi föräldrar, syskon, mor- och farföräldrar behöver röra på oss efter en lång härlig sommar. Vi i ungdomssektionen vill nu uppmuntra er alla att träffas vid varje tränings starttid och gemensamt eller enskilt ta en promenad, jogga, cykla, åka skidor, spela tennis, styrketräna mm. Ta hjälp av varandra och motivera, peppa varandra till att utföra någon fysisk aktivitet när barnen tränar fotboll.
Utmaningen är att bli fler än 25 personer och utföra fler än 500 träningstillfälle från den
1 oktober 2013 till den 31 mars 2014. För att ytterligare öka motivationen utlovas pris som ska lottas ut till aktiva föräldrar, syskon eller andra anhöriga. Närvarorapportering sker som tidigare genom en lista i speakerbåset vid konstgräsplanen.

Kom igen nu och öka folkhälsan i Jämjö!
Vid frågor kontakta
Semona D Nilsson, semona71@gmail.com
Ungdomssektionen Jämjö GoIF

 

Ungdomssektionens projekt för att öka folkhälsan:

Vid varje barn- och ungdomsträning finns det ett antal syskon, föräldrar samt mor- och farföräldrar som stannar kvar och tittar på barnen när de tränar, andra anhöriga väljer att promenera, jogga eller cykla en runda under tiden, medan andra väljer att stanna hemma. Syftet med detta projekt är att förbättra folkhälsan hos föräldrar och andra anhöriga som har barn som spelar fotboll i Jämjö GoIF, genom att erbjuda fysisk aktivitet i grupp eller enskilt i samband med barnens träningstider och detta under den mörka, kalla årstiden när motivationen att träna utomhus kanske inte är så stor.  Ett annat syfte är att skapa en god atmosfär i föreningen mellan ledare/tränare och föräldrar och andra anhöriga. På alla sätt en utmärkt insats för folkhälsan att uppmuntra till fysisk aktivitet och socialt umgänge vid en tidpunkt då man som förälder och annan anhörig annars är passiv åskådare till barnens aktivitet.

Information om projektet kommer att publiceras på föreningens hemsida, spridas mun till mun och via skriftlig information utdelad till alla barn i ungdomsverksamheten. Föräldrar och andra anhöriga ska uppmuntras att träffas vid varje tränings starttid och gemensamt bestämma vilken fysisk aktivitet som ska genomföras, det ska finnas möjlighet att göra olika aktiviteter i mindre grupper. Alltså dela upp sig i en promenadgrupp, en jogginggrupp och en cykelgrupp. Planen är också att förannonsera särskilda aktiviteter som knäkontroll, kostdiskussioner mm på föregående träning så att informationen hinner spridas till så många som möjligt.

Utvärdering av projektet kommer att göras 2013-03-31 genom en sammanställning av antalet deltagare, vilka fysiska aktiviteter som genomförts samt vilka ämnen kring hälsa och fysisk aktivitet som har diskuterats. Utvärderingen kommer att kompletteras med en enkel deltagarenkät med frågor om vad som varit positivt och negativt samt hur projektet kan förbättras. Utifrån detta kan vi sedan utveckla och anpassa projektet så att det passar så många som möjligt. Fortsatt utvärdering och utveckling av projektet kan sedan göras årligen i mars. För att få en närvarostatistik finns det en namnlista i ”speakerbåset” vid konstgräsplanen, där fyller varje person i datum när man varit fysiskt aktiv samtidigt som barnet har tränat fotboll.

 

Lycka till alla!

Vid frågor angående projektet kontakta

Semona D Nilsson
Ordförande i Ungdomssektionen
0455-59241 eller semona71@gmail.com